• banner
Meishuo จัดหาวัสดุโฟมที่อ่อนนุ่ม เช่น โฟม IXPE สำหรับการใส่กล่อง และเรายังจัดหาผลิตภัณฑ์โฟม ESD สำหรับกล่องและถาดหมุนเวียน