• banner
วัสดุโฟม Meishuo ถูกนำมาใช้ในด้านการดูแลสุขภาพและสวัสดิการ เช่น ผลิตภัณฑ์ดูแลการพยาบาล ถาดทันตกรรมที่ใช้แล้วทิ้ง แผ่น ECG และผ้าปิดแผล โฟม Meishuo ถือเป็นวัสดุในอุดมคติสำหรับการแพทย์และสุขอนามัยที่สัมผัสกับภายในและภายนอกของร่างกายออร์แกนิก